Blog

kropeczki

Co słychać w Kołobrzegu

Jak sprawdzić Organizatora kolonii? Dzieci na kolonii – informator.

Rate this post

Jak sprawdzić organizatora kolonii?

Skuteczne, całościowe sprawdzenie organizatorów wyjazdów i kolonii, na które wysyłamy nasze dzieci powinno być priorytetem każdego rodzina, który decyduje się na tego typu formę spędzania czasu dla swojego dziecka. Niestety rodzice często sugerują się opinią dzieci, które namawiają rodziców na konkretny wyjazd, a czasem bardziej skupiają się na tym, ile dziecku zapakować par skarpetek, zamiast na gruntownym sprawdzeniu organizatora wyjazdów. Jednak czy istnieje dobry uniwersalny sposób na sprawdzenie kolonii dla dzieci? Okazuje się, że tak. Z pomocą przyszło nam Państwo Polskie, które usystematyzowało prawnie wytyczne jakie muszą spełniać organizatorzy. Podstawą prawną jest: „Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.)”.

Sprawdzeni organizatorzy kolonii.

Wszyscy organizatorzy kolonii dla dzieci, którzy otrzymali zgodę od kuratora oświaty na prowadzenie tego typu działalności zostali zamieszczeni na stornie internetowej www. wypoczynek. men. gov. pl. Zostali oni dogłębnie sprawdzenie na wiele sposobów. Sanepid musiał dane miejsce uznać jako miejsce zbiorowego żywienia, straż pożarna musiała uznać dane miejsce jako bezpieczne pod kątem przepisów przeciwpożarowych, natomiast od Kuratorium Oświaty organizatorzy kolonii musieli uzyskać Numer zezwolenia. Dodatkowo organizatorzy kolonii muszą posiadać gwarancję ubezpieczeniową, czyli zabezpieczenie na wypadek, gdyby kolonia nie mogła się odbyć, albo z jakiegoś powodu wcześniej się skończyła, wówczas dla urlopowiczów wypłacane są rekompensaty. Niezbędny jest też Wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych – warto sprawdzić, czy aby na pewno wybierany przez nas organizator go posiada.

Właściwie system sprawdzania organizatorów został dzięki dobrej pracy Państwa Polskiego uproszczony na tyle, że wystarczy wpisać do powyższej wyszukiwarki nazwę i już wiemy wszystko o bezpieczeństwie i wymogach. Jednak na tym rola rodzica nie powinna się kończyć. Należy również sprawdzić osoby, które będą zajmowały się naszymi dziećmi na miejscu.

Jakie wymagania powinny spełniać osoby prowadzące kolonię dla naszych dzieci?

Każdy kierownik kolonii, bezwzględnie musi posiadać zaświadczenie ukończenia kursu: „kursu dla kierowników wypoczynku”. Pamiętajmy, że jako rodzice mamy prawo zweryfikować, czy wychowawcy naszego dziecka będą mieli stosowne zaświadczenie.
Koloniami, obozami czy zimowiskami mogą kierować wyłącznie osoby pełnoletnie, które mają co najmniej średnie wykształcenie, trzy letnie doświadczenie lub staż w pracy opiekuńczo – wychowawczej lub też dydaktyczno – wychowawczej, a dodatkowo mają odpowiednie predyspozycje i warunki zdrowotne.
Mogą to być instruktorzy harcerstwa, nauczyciele, czy nawet studenci spełniający powyższe wymogi.

 

Co jeszcze możemy zrobić, by upewnić się, że oddajemy dziecko w dobre ręce?

Jeśli nasze dziecko będzie podróżowało autobusem lub autokarem powinniśmy sprawdzić ważność badań technicznych danego pojazdu. Tak samo mamy prawo zweryfikować ważność ubezpieczenia OC. Na szczęście wykonywanie tej czynności również zostało nam maksymalnie uproszczone. Jeśli dysponujemy numerem rejestracyjnym pojazdu, który będzie przewoził nasze dziecko, wystarczy wpisać go na stronę: www. bezpiecznyautobus. gov. pl. Wszelkie niezbędne dane dotyczące pojazdu zostaną nam udostępnione.

Na własną rękę powinniśmy sprawdzić dane miejsce w internecie. Poczytać komentarze, ewentualne skargi i ostrzeżenie. Jeśli miejsce nie posiada wielu zdjęć z zadowolonymi dziećmi, czy filmików z odbytych już wcześniej kolonii powinno to wzbudzić naszą czujność.

Pamiętajmy, że polecenie miejsca przez przyjaciółkę, to nie wszystko. Zawierzając czyjemuś poleceniu możemy niepotrzebnie narazić zdrowie i życie naszego dziecka.

Dzieci na koloniach powinny się przede wszystkim dobrze bawić, ale też pogłębiać swoją wiedzę lub umiejętności. Jeśli nasze dziecko jest pasjonatem nauk biologicznych, powinniśmy wysłać je w miejsce, gdzie może poszerzać swoją wiedzę na łonie natury, jeśli dziecko uwielbia konkretną dyscyplinę sportu, to możliwość doskonalenia się w niej w czasie kolonii będzie dla niego prawdziwą przyjemnością.

Dosyć skuteczną formą sprawdzania, czy warunki na koloniach i opiekunowie spełniają wymagania jest samodzielne przywiezienie dziecka do miejsca docelowego, rozejrzenie się po kampusie i porozmawianie z organizatorami. Jeśli tylko mamy taką możliwość przywieźmy dziecko sami, a o ile intuicja nas nie zawiedzie zdołamy odrobinę zinfiltrować warunki tam panujące.

Jak widać sposobów na sprawdzenie organizatora kolonii jest dużo warto skorzystać ze wszystkich, gdyż dbania o bezpieczeństwo naszych dzieci nigdy za wiele. Dzięki naszej przezorności możemy sprawić, że wyjazd malucha będzie udany. Wówczas zamiast wrócić z plastrami na palcach, albo poczuciem zmarnowanego czasu, wróci on z mnóstwem pięknych wspomnień i zdjęć.

Booking.com